Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza zachowania się dachów o konstrukcji drewnianej w pożarze
Analysis of behaviour of timber roofs in fire
Mgr inż. Bogdan Wróblewski, b.wroblewski@itb.pl

Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej

Streszczenie
W referacie przedstawiono analizę zachowania się dachów o konstrukcji drewnianej w pożarze scharakteryzowanym przez standardową krzywą temperatura-czas, która określa warunki badań odporności ogniowej; metodę badania odporności ogniowej; przykładowe badania dachów i zasady klasyfikacji.
Abstract
In the paper analysis of behaviour of timber roofs in fire, rules concerning fire resistance tests of timber roofs, technical characteristics of tested roofs, tests results, rules concerning fire resistance classification, rules of estimation of fire resistance of timber roofs and conclusions are given.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje