Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Usterki i uszkodzenia budynku mieszkalnego jako następstwo błędów projektowych noworealizowanego obiektu budowlanego
Flaws and damages of housing building as a result of design mistakes of the novel realisation of the building structure
Dr inż. Maciej Niedostatkiewicz, mniedost@pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

Streszczenie
W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku mieszkalnego wykonanego w technologii tradycyjnej rozpoczęto realizacje nowego obiektu budowlanego. Opracowana dokumentacja projektowa przewidywała posadowienie ściany budynku nowoprojektowanego na granicy parceli i została wykonana bez uwzględnienia rzeczywistego sposobu fundamentowania ściany szczytowej budynku istniejącego. Realizacja fundamentów palowych pod nowoprojektowaną ścianę na granicy parceli spowodowała naruszenie struktury podłoża gruntowego i skutkowała powstaniem uszkodzeń konstrukcji murowej budynku istniejącego. W artykule przedstawiono zaproponowane rozwiązanie projektowe zabezpieczenia budynku istniejącego oraz propozycje rozwiązania posadowienia ściany budynku nowoprojektowanego na granicy parceli.
Abstract
In the close neighborhood of the building which was constructed in traditional technology, a new construction was started. A technical solution of a new project was to commence construction close to the border of the old building without analyzing of the existing foundation. Stilting the new construction foundations injured the old building’s ground structure of its foundations and caused brick walls damages. In the paper some suggestions of emergency repairs and how to avoid similar accident in future are shown.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje