Organizatorzy konferencji

 

KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

 

KOMITET NAUKI PZiTB
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA


Przewodnicząca Oddział Szczecin
Mgr inż. Elżbieta OSTATEK

 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Rektor
Dr hab. inż. Jacek WRÓBEL, prof. ZUT

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZUT
Dziekan
Dr hab. inż. Anna GŁOWACKA, prof. ZUT

 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Dyrektor
Dr inż. Robert GERYŁO