Cel konferencji

    Cele główne Konferencji:
  • dyskusja nad najważniejszymi zagadnieniami diagnostyki konstrukcji i sposobów zapobiegania awariom i katastrofom budowlanym;
  • dyskusja dotycząca podejmowanych wspólnie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektom budowlanym ich wykonawcom i użytkownikom;
  • rozszerzenie wiedzy na temat przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych;
  • analiza sposobów naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji;
  • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych;
  • omówienie problemów rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcji historycznych zespołów architektury.