Dofinansowanie z budżetu państwa


XXXI Międzynarodowa Konferencja AWARIE BUDOWLANE otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt pod nazwą „Dofinansowanie organizacji XXXI Międzynarodowej Konferencji AWARIE BUDOWLANE”, został przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Na realizację projektu Minister przyznał środki finansowe w wysokości 162 600 zł, natomiast całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 297 900 zł.

XXXI Konferencja międzynarodowa AWARIE BUDOWLANE ( ICSF) odbędzie się w dniach 20-24 maja 2024 roku w Międzyzdrojach. Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. W trakcie konferencji podejmowane są najważniejsze tematy związane z diagnostyką, oceną stanu technicznego, zapobieganiem awariom i katastrofom budowlanym oraz sposobami naprawy i renowacji istniejących konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych w tym sakralnych. Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem ( początkowo w cyklu corocznym, a od 1998 roku w cyklu dwuletnim) o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy świat praktyki inżynierskiej ze środowiskiem naukowym działających wspólnie na rzecz bezpieczeństwa sektora budowlanego. Od 2019 roku konferencja jest konferencją międzynarodową - International Conference on Structural Failures (ICSF).

Tematy wiodące sesji problemowych w konferencji w 2024 roku to sprawy dotyczące bezpieczeństwa budowy elektrowni atomowych w kraju, sprawy dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budownictwa zrównoważonego.