Komitet naukowy


Przewodniczący
prof. Kazimierz FLAGA

Wiceprzewodniczący
prof. Włodzimierz KIERNOŻYCKI

Sekretarz
dr inż. Jarosław BŁYSZKO

Członkowie
prof. Ewa BŁAZIK-BOROWA
prof. Benoit BISSONNETTE
prof. Andrzej M. BRANDT
prof. Lesław BRUNARSKI
prof. Joanna BZÓWKA
prof. Lech CZARNECKI
prof. Jan DEJA
prof. Łukasz DROBIEC
prof. Kazimierz FURTAK
prof. Andrzej GARBACZ
prof. Dariusz GAWIN
prof. Marian GIŻEJOWSKI
prof. Barbara GOSZCZYŃSKA
prof. Anna HALICKA
prof. Jerzy HOŁA
prof. Jacek HULIMKA
prof. Zbigniew JANOWSKI
prof. Maria KASZYŃSKA
prof. Jerzy KASZYŃSKI
prof. Janusz KAWECKI
prof. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. Ryszard KOWALCZYK
prof. Aleksander KOZŁOWSKI
prof. Jan KUBICA
prof. Zbigniew LECHOWICZ
prof. Wojciech LORENC
prof. Cezary MADRYAS
prof. Jakub MARCINOWSKI
prof. Zygmunt MEYER
prof. Radosław MICHAŁOWSKI

prof. Zbigniew MIELCZAREK
prof. Zbigniew MŁYNAREK
prof. Piotr MONCARZ
prof. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA
prof. Piotr NOAKOWSKI
prof. Andrzej S. NOWAK
prof. Jan OLEK
prof. Adam PODHORECKI
prof. Aleksandra RADLIŃSKA
prof. Wojciech RADOMSKI
prof. Anton SCHINDLER
prof. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
prof. Tomasz SIWOWSKI
prof. Andrzej SZARATA
prof. Antoni SZYDŁO
prof. Jacek ŚLIWIŃSKI
prof. Marian TRACZ
prof. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
prof. Tadeusz URBAN
prof. Joost.C. WALRAVEN
prof. Krzysztof WILDE