Terminy

 

Zgłoszenie referatu

30.10.2018
30.11.2018


Zgłoszenie uczestnictwa

30.04.2019


Uiszczenie opłat za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

31.12.2018


Przesłanie pełnych tekstów referatów

07.01.2019


Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu referatów

 

08.03.2019

Ostateczny termin uiszczenia opłat za uczestnictwo w Konferencji (II termin)

 

31.03.2019

Przesłanie poprawionych tekstów referatów

22.03.2019