Terminy

 

Zgłoszenie referatu

- 30.10.2018


Zgłoszenie uczestnictwa

- 30.04.2019


Uiszczenie opłat za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

- 31.12.2018


Przesłanie pełnych tekstów referatów

- 07.01.2019


Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu referatów

 

- 08.03.2019

Ostateczny termin uiszczenia opłat za uczestnictwo w Konferencji (II termin)

 

- 31.03.2019

Przesłanie poprawionych tekstów referatów

- 22.03.2019