Terminy

 

Rejestracja oraz zgłoszenie tytułu artykułu

31.12.2021


Uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Konferencji - I termin

31.12.2021


Przesłanie pełnych tekstów artykułów

05.02.2022


Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu artykułów

 

15.03.2022


Przesłanie poprawionych tekstów artykułów

31.03.2022


Ostateczny termin uiszczenia opłat za uczestnictwo w Konferencji - II termin

 

31.03.2022