Komitet naukowy


Przewodniczący
prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ FLAGA

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. WŁODZIMIERZ KIERNOŻYCKI

Sekretarz
dr inż. TOMASZ WRÓBLEWSKI

Członkowie
prof. dr hab. inż. Andrzej AJDUKIEWICZ
prof. dr inż. Benoit BISSONNETTE
prof. dr hab. inż. Andrzej M. BRANDT
prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI
prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
prof. dr hab. inż. Jan DEJA
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI
prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB
prof. dr hab. inż. Tadeusz GODYCKI-ĆWIRKO
prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI
prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
prof. dr hab. inż. Zbigniew JANOWSKI
prof. nadzw. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy KASZYŃSKI
prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. inż. Ryszard KOWALCZYK
prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI
prof. dr hab. inż. Jan KUBICA
prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ
prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
prof. dr inż. Radosław MICHAŁOWSKI
prof. dr hab. inż. Zbigniew MIELCZAREK
prof. dr hab. inż. Zbigniew MŁYNAREK
prof. dr inż. Piotr MONCARZ
prof. dr hab. inż. Piotr NOAKOWSKI
prof. dr inż. Andrzej S. NOWAK
prof. dr hab. inż. Romuald ORŁOWICZ
prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI
prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
prof. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK
prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej SZARATA
prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO
prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI
prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
prof. dr hab. inż. Tadeusz URBAN
prof. dr ir. Joost.C. WALRAVEN
prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE
prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO