Dla autorów referatów


Referaty zgłoszone na Konferencję XXIX Awarie Budowlane - ICSF 2019 należy opracować zgodnie z wytycznymi i przesłać za pomocą systemu rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2019 r.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w czasopiśmie MATEC Web of Conferences (15 pkt. wg MNiSW), które jest indeksowane w bazach Scopus oraz Web of Science w trybie Open Access. Dodatkowo czterostronicowe streszczenia referatów opublikowane zostaną w postaci książki streszczeń z nadanym numerem ISBN. Jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch referatów.

Kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowy Konferencji przeprowadzona będzie na podstawie pełnego tekstu referatu przygotowanego w języku angielskim. Spośród referatów zakwalifikowanych, Komitet Naukowy wybierze referaty przeznaczone do wygłoszenia lub zaprezentowania w formie posteru.

Referaty i streszczenia należy przygotować według zamieszczonych szablonów *.docx. Konieczne jest opracowanie i przesłanie referatu oraz streszczenia w formacie *.docx oraz w formacie *.pdf.

Szablony do pobrania:
- Szablon do przygotowania referatu (*.docx)
- Szablon do przygotowania streszczenia (*.docx)

Wymagane jest, aby w pliki o rozszerzeniu *.pdf były przygotowane zgodnie z wytycznymi:
- Wytyczne MATEC Web of Conferences
- Poradnik dotyczący osadzania czcionek w *.pdf

Weryfikację poprawności wygenerowania pliku *.pdf można przeprowadzić na stronie:
- http://pdf-analyser.edpsciences.org/

Zasada nazywania przesyłanych plików:
- Nazwisko1_Nazwisko2_fulltext.docx/.pdf
- Nazwisko1_Nazwisko2_streszczenie.docx/.pdf


Przygotowane referaty i streszczenia należy przesłać przez System Rejestracyjny Konferencji.

Rejestracja uczestnikówINFORMACJE DLA REFERUJĄCYCH

Prezentacje wygłaszane podczas sesji plenarnych powinny zostać przygotowane na 10 minut. Po zakończeniu danej sesji przewidziano dodatkowy czas na dyskusję i pytania ze strony uczestników Konferencji. Prezentacja może być wygłoszona w języku polskim lub angielskim (podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne).

Prezentacje należy przygotować w języku angielskim, w formacie .ppt lub .pptx. Prosimy o dostarczenie gotowych prezentacji bezpośrednio przed daną sesją.


INFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW

1. Poster należy przygotować w formacie B1 (szerokość 700 x wysokość 1000 mm);

2. Poster należy wykonać na przygotowanym przez organizatorów szablonie:
-> format *.pptx <-;

3. W trakcie sesji posterowej odbędzie się konkurs na najlepszy poster. Autor, w krótkim wystąpieniu powinien przedstawić problematykę swojego referatu;

4. Poster należy wydrukować i przekazać organizatorom najpóźniej na 1 dzień przed planowaną sesją posterową.