Dla autorów referatów


AKTUALNOŚCI:

Komitet Naukowy Konferencji ICSF 2022 (XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Awarie Budowlane) zakończył proces oceny przesłanych referatów. Uprzejmie prosimy zalogować się na swoje konto w panelu systemu COFFEE (https://admin.systemcoffee.pl/) w celu zapoznania się z decyzją Komitetu Naukowego.

Wszystkich autorów referatów zaakceptowanych oraz tych wymagających poprawy prosimy o przesłanie ostatecznych wersji referatów do dnia 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu Coffee.

Nawet jeśli z recenzji wynika, że artykuł nie wymaga korekty, to prosimy zaznaczyć w nazwie przesyłanego pliku, że jest to wersja FINAL-na. Artykuł w takiej formie znajdzie się w materiałach konferencyjnych. Zalecamy spakowanie wszystkiego do jednego pliku. W przesłanym pliku zip (system Coffee umożliwia przesłanie tylko jednego pliku) powinien znajdować się tekst referatu w języku polskim, rozszerzone ok. 4 stronnicowe streszczenie w języku angielskim i umowa licencyjna. Szczegóły formatowania i wzory do pobrania znajdują się poniżej.Referaty i streszczenia należy przygotować według zamieszczonych szablonów *.docx. Konieczne jest opracowanie i przesłanie referatu oraz streszczenia w formacie *.docx oraz w formacie *.pdf.

Szablony do pobrania:
- Szablon do przygotowania referatu (*.docx)
- Szablon do przygotowania rozszerzonego streszczenia (*.docx)
- Umowa licencyjna (oświadczenie o prawach autorskich) (*.pdf)

Zasada nazywania przesyłanych plików:
- Nazwisko1_Nazwisko2_fulltext.docx/.pdf
- Nazwisko1_Nazwisko2_streszczenie.docx/.pdf
- Nazwisko1_Nazwisko2_um_licencyjna.docx/.pdf

Przygotowane referaty i streszczenia należy przesłać przez System Rejestracyjny Konferencji.

Więcej informacji oraz pomoc można uzyskać od Sekretarza Komitetu Naukowego dr inż. Jarosława Błyszko - tel. 91 449 4970.


Rejestracja uczestnikówINFORMACJE DLA REFERUJĄCYCH

Prezentacje wygłaszane podczas sesji plenarnych powinny zostać przygotowane na 10 minut. Po zakończeniu danej sesji przewidziano dodatkowy czas na dyskusję i pytania ze strony uczestników Konferencji. Prezentacja może być wygłoszona w języku polskim lub angielskim (podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne).

Prezentacje należy przygotować w języku angielskim, w formacie .ppt lub .pptx. Prosimy o dostarczenie gotowych prezentacji bezpośrednio przed daną sesją.


INFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW

1. Poster należy przygotować w formacie B1 (szerokość 700 x wysokość 1000 mm);

2. Poster należy wykonać na przygotowanym przez organizatorów szablonie:
-> format *.pptx <-;

3. W trakcie sesji posterowej odbędzie się konkurs na najlepszy poster. Autor, w krótkim wystąpieniu powinien przedstawić problematykę swojego referatu;

4. Poster należy wydrukować i przekazać organizatorom najpóźniej na 1 dzień przed planowaną sesją posterową.