Informacje ogólne

     

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
  • analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
  • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
  • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych,
  • problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.


Konferencja odbędzie się w dniach 20-24 maja 2019 roku w Międzyzdrojach. Obrady konferencji odbywać się będą w Hotelu Vestina***, ul. Promenada Gwiazd 30 www.hotelvestina.plW czasie trwania Konferencji przewidywana jest prezentacja nowości technicznych, związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, a także zorganizowana będzie wystawa reklamowa Firm i Przedsiębiorstw. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.