Informacje ogólne

     

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

 


TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE:

   
 • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
 •  
 • analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
 •  
 • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
 •  
 • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych,
   
 • problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.


W czasie trwania Konferencji przewidywana jest prezentacja nowości technicznych związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, a także organizowane będą wystawy firm i przedsiębiorstw. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.


Konferencja odbędzie się w dniach 23-27 maja 2022 roku w Międzyzdrojach. Obrady konferencji odbywać się będą w Hotelu Vestina***, ul. Promenada Gwiazd 30 www.hotelvestina.pl