Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria zeskoku i zabezpieczenie osuwiska w Wiśle Malince
Damage of the landing and protection of landslide in Wisła Malinka
Prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński 
Dr inż. Marek Świeca 

Instytut Techniki Budowlanej

Streszczenie
W sierpniu 2006 r. podczas budowy skoczni w Wiśle na zeskoku miało miejsce osuwisko. Zatrzymało ono roboty na ok. 1 rok (z przyczyn formalnych). W pracy opisano badania skał i analizy stateczności utworów fliszowych oraz opisano prace zabezpieczające i wzmacniające stok i konstrukcję skoczni. Są to gwoździe gruntowe, głębokie wiercone dreny poziome i wypełnienie ubytku po osuwisku styropianem.
Abstract
On August 2006, during ski-jumping hill construction in Wisła, on its landing a landslide occurred. It stopped the works for period of about 1 year (because of formal reasons). In the paper are described the tests of the rocks and the analysis of flysch deposits stability as well as are described the protecting works and reinforcing of the slope and the hill structure.  The used measures are: soil nails, deep bored horizontal drains and filling a loss of soil in place of landslide with a foamed polystyrene.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje