Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Błędy systematyczne w budowie nasypów drogowych na przykładzie analizy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego
Systematic errors in the road embankments construction taking as an example the ring road of Gorzów Wielkopolski
Prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński

Instytut Techniki Budowlanej

Streszczenie
Na przykładzie wysokiego nasypu drogowego, który uległ rozległym uszkodzeniom powierzchni skarp, obejmujących ponad 15% ich powierzchni, przeanalizowano błędy popełniane podczas projektowania i w wykonawstwie. Szczególną uwagę zwrócono na nierealistyczne założenia przepisów, które wymuszają wzmocnienia korpusu nasypu.
Abstract
Taking as an example a high road embankment, which has undergone of the extensive damages of scarp surfaces, including more than 15% of their area, were analysed the errors made during the designing and construction. The special attention was paid to the unrealistic assumptions of regulations, which force the reinforcements of embankment body.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje