Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria skarp wysokich nasypów oraz głębokich wykopów na przykładzie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego
Large scale slopes failure on the Gorzów Wielkopolski bypass road
Dr inż. Andrzej T. Wojtasik
Politechnika Poznańska & GT Projekt

Mgr Michał Różański,
 
GT Projekt

Streszczenie
W niniejszym artykule w sposób syntetyczny opisano problemy związane z statecznością wysokich skarp nasypów i wykopów na przykładzie zrealizowanej budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Budowę ukończono w listopadzie 2007 r. Zaprojektowane i wykonane nasypy lokalnie osiągają około 20,0 m, a głębokie wykopy około 12,0 m. Awaria budowlana nastąpiła w styczniu 2008 r. i objawiła się spływami powierzchniowymi i wcięciami erozyjnymi skarp na znacznej powierzchni. Łącznie zlokalizowano ponad 60 obszarów zniszczeń o powierzchni przekraczającej 2,37 ha. W artykule przedstawiono przykładowe obliczenia stateczności skarp (wykonane w trakcie realizacji budowy), powstałe zniszczenia oraz sposób naprawy powstałych uszkodzeń.
Abstract
This paper presents description of a large scale slope stability problem related to the construction of the Gorzów Wielkopolski bypass road. The construction of the bypass was finalized in November 2007. The slopes that failed are up to 20 m high in the fill areas and up to 12 high in cut areas. A large number of slopes failed in January 2008 and resulted mainly in deep surface failures. A total number of over 60 failed slope areas of ca 2,37 ha, have been recorded. Authors present slope stability calculations, description of the slope failures and the description of the executed repair works.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje