Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zastosowanie kotew gruntowych do stabilizacji niestatecznych skarp głębokich wykopów 
Application of ground anchors to stabilization of deep excavation slopes
Dr inż. Krzysztof Sternik, krzysztof.sternik@polsl.pl

Politechnika Śląska, Gliwice

Streszczenie
Skarpy głębokich wykopów są szczególnie narażone na utratę stateczności ze względu na odprężenie masywu gruntowego. Jedną z metod zabezpieczenia skarpy wykopu jest jej kotwienie. W referacie przedstawiono dwa przykłady awarii skarp głębokich wykopów, podając ich opis, przyczyny i przyjęte formy zabezpieczenia.
Abstract
Slopes of deep excavations are particularly exposed to instability due to rebound. One method of their protection is ground anchoring. In the paper two examples of slope failures are given along with their description, causes and protection solutions.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje