Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wykorzystanie testu osterberga do statycznych obciążeń próbnych pali
Osterberg load method used for static test pile
Prof. dr hab.inż. Zygmunt Meyer
Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki

Dr inż. Mariusz Kowalów, m.kowalow@gco-consult.com
Geotechnical Consulting Office Szczecin

Streszczenie
W pracy przedstawiono statyczne próbne obciążenia pali o dużym udźwigu (rzędu kilku do kilkunastu tysięcy ton). Test Osterberga pozwala na dokładne określenie nośności pobocznicy pala, podstawy pala oraz sporządzenie wykresu obciążenie w głowicy-osiadanie. Z badań Osterberga wynika, że dla danego pala poddawanego testom w gruncie stosunek udźwigu pobocznicy i podstawy jest stały. Metoda pozwala na projektowanie pali o właściwej do potrzebnego udźwigu długości i średnicy.
Abstract
The paper present statistic test load for piles using Osterberg method. The method allows to estimate skin resistance, toe resistance and the top load – settlement curve. Based upon tests it is possible to design piles a different length by comparation to that one applied for tests.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje