Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Prognoza osiadania przypory chroniącej stabilność składowiska popiołów Elektrowni Pomorzany
The prediction of the settlement of the buttress protecting the stability ash dump Power Station Pomorzany
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, 
Dr hab. inż. Ryszard Coufal, prof. PS coufal@ps.pl
Dr inż. Roman Bednarek, bednarek@ps.pl

Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Szczecińska

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń i pomiarów wykonanych dla wykonanej przypory poprawiającej stateczność skarp składowiska popiołów w elektrowni Pomorzany.
Abstract
The results of calculations and measurements executed for made buttress adjusting the stability of the slopes of ash dump in power station Pomorzany were introduced in the paper.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje