Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Posadowienie żurawi budowlanych – problem ciągle aktualny
Foundation of jib cranes – up to date problem
Dr n.t. Stanisław Łukasik, s.lukasik@itb.pl
Mgr inż. Walery Kotlicki, w.kotlicki@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej

Streszczenie
W referacie przedstawiono przypadki awarii stacjonarnych żurawi budowlanych. Były to żurawie wieżowe o wysokości od 36 do ponad 43 m pod hakiem. Analizowane przypadki awarii spowodowane zostały błędami w posadowieniu. Problem bezpieczeństwa posadowienia jest niezmiernie istotny gdyż dźwig w przypadku wywrócenia stanowi ogromne zagrożenie w promieniu kilkudziesięciu metrów.
Abstract
In the article the cases of stationery jib cranes failures have been presented. Tower jib cranes up to 36–43 m high have been described. All analyzed failures were connected with some mistakes in foundation. The problem of jib cranes foundation is significant because in case of failure, they are very dangerous in the area of several dozen of meters.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje