Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wzmocnienia zdeformowanych ścian szczytowych budynków na terenach górniczych
The strentghening of deformated gable walls of the buildings on mining areas
Doc. dr hab. inż.Marian Kawulok

Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski, Gliwice

Streszczenie
Podano skutki w budynkach spowodowane oddziaływaniem wielokrotnych, poziomych odkształceń terenu górniczego wywołujących zagęszczenie podłoża (-e). Zaszła konieczność wzmocnienia ścian szczytowych tych budynków. Przedstawiono zastosowane sposoby zabezpieczenia ścian.
Abstract
The paper presents the effects in buildings caused by actions of the repeatedly horizontal strains of the mining ground resulting in the soil condensation (-e). Strengthening of the gable walls of buildings was necessary. The applied ways of the wall protection are presented.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje