Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu głębokiego
Failure of diaphragm wall protecting deep excavation
Dr inż. Grzegorz Horodecki, ghor@pg.gda.pl
Prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, edemb@pg.gda.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Politechnika Gdańska

Streszczenie
W artykule przedstawiono awarię ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu głębokiego. Omówiono warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne podłoża. Przeprowadzono analizę rozwiązań konstrukcyjnych w kolejnych oszczędnościowych modyfikacjach projektu oraz zrealizowanej wersji. Wykonano obliczenia porównawcze. Wskazano przyczyny wystąpienia awarii.
Abstract
In the paper a failure of diaphragm wall protecting deep excavation is presented and discussed. The geological, hydrogeological and geotechnical properties are described together with the analysis of several construction solutions in subsequent stages of the project starting from the tender proposal up to its final, most economical version. The analysis was based on comparative numerical calculations. The failure causes were identified.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje