Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Istniejące i projektowane budynki zagrożone wystąpieniem nieciągłych deformacji podłoża górniczego
The erected and designed buildings threaten with the appearence of non-continuous deformations resulting from mining exploitation
Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska, itb_gliwice@pro.onet.pl

Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski, Gliwice

Streszczenie
Budynki zlokalizowane na terenach górniczych podlegają dodatkowym oddziaływaniom deformacji teren. Kształtowanie się na powierzchni niecki obniżeniowej jest spodziewanym efektem prowadzenia wydobycia. Czasami jednak ujawniają się deformacje nieciągłe w postaci progów terenowych. W przypadku ich oddziaływania na budynki, powodują powstanie znacznych uszkodzeń w konstrukcji. W referacie przedstawiono dwa przykłady analiz przeprowadzonych dla budynków zagrożonych wystąpieniem deformacji nieciągłej. Pierwszy przykład dotyczy analizy wykonanej dla istniejącego budynku kościoła o konstrukcji drewnianej. Drugi opisuje przykład planowanych do wzniesienia budynków o funkcji publicznej.
Abstract The buildings situated in mining areas are subjected to mining subsidence. The subsiding trough on the land surface is a result of mining exploitation. However, sometimes non-continuous deformations appear on the land surface in form of ground thresholds. If they affect building structures, considerable construction damages appear. In the paper, two examples of analysis carried out for buildings threatened with potential non-continuous deformations have been presented. The first example concerns the analysis carried out for the church building of a wooden construction. The second one concerns public buildings planned to be constructed in future.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje