Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Skręcenie trzonu wież antenowych w świetle pomiarów geodezyjnych
Torsional  deflexion  of  the  aerial  towers  in  the  light  of  their  survey
Dr hab. inż. Bernard Wichtowski, prof. PS
Mgr inż. Bogusława Fiłoniuk
 

Politechnika Szczecińska

Streszczenie
Wymagania dotyczące terminów i zakresu badań diagnostycznych wież telekomunikacyjnych podaje „Instrukcja ER-01. Eksploatacja wież i masztów”. W referacie na przykładzie 10 wież antenowych, które były przedmiotem rektyfikacji, przedstawiono wyniki pomiarów geometrii ich konstrukcji. Dokładnej analizie poddano ustalenie skręcenia trzonów trójściennych wież. Uzyskane wyniki zinterpretowano zgodnie z zaleceniami obowiązujących przepisów i norm. Podane wnioski mogą być przydatne przy projektowaniu tych konstrukcji i przy badaniach diagnostycznych.
Abstract
Requirements concerning the scope and time-limits of the telecommunication towers inspection are given in the “Instruction ER-01. Operational use of towers and masts. Results of geometry measurements of ten aerial towers at the stage and after their adjustment have been presented in this paper.  The detailed analysis of determination of the triangular towers shafts torsional deflexion was carried out. The results were interpreted in accordance with up-to date obligatory codes and standards. Conclusions described in the paper can be useful in the process of designing and/or inspecting such structures.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje