Awarie Budowlane 2009
Konstrukcje stalowe

1.

Biegus Antoni, Mądry Dawid
  Zagrożenie awaryjne i wzmocnienie dachu hali po wybuchu pieca elektrycznego    

 

Failure hazard and strenghening of the roof in steel industrial building after explosion of eletric furnace
   
       

2.

Hotała Eugeniusz, Hotała Piotr
  Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej współpracy jej elementów i osiadania fundamentów    

 

Failure stage of steel roof structure caused by spatial interaction of its members and foundation setlement
   
       

3.

Hotała Eugeniusz, Rykaluk Kazimierz, Ignatowicz Rajmund
  Awaryjne zagrożenie stalowej konstrukcji dachu hali widowiskowo-sportowej w Sopocie    

 

Failure hazard of steel roof structure over the show-sports hall in Sopot
   
       

4.

Matsumoto Kentaro, Yajima Shuji, Sakashita Kiyonobu, Sakano Masahiro
  Fatigue life prolonging methods for welded flange attachment joint with a gap    

 

Metody przedłużania trwałości zmęczeniowej spawanych połączeń nakładek pasów ze szczeliną
   
       

5.

Kotynia Zbigniew, Gadzalska-Syfert Hanna
  O metodzie usuwania słupów w budynku o konstrukcji stalowej    

 

About the method of cutting columns in existing steel structure
   
       

6.

Kurzawa Zdzisław, Chybiński Marcin
  Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny stalowych wież kratowych    

 

Influence of conditions of eksploitation on technical degree of steel grid towers
   
       

7.

Mendera Zbigniew
  Awaria i wzmocnienie stalowych zbiorników etanolu w fazie obciązeń próbnych    

 

Failure and repair of steel tanks for ethanal in loading tests
   
       

8.

Paczkowska Teresa, Paczkowski Wiesław
  Błędy projektanta zagrożeniem bezpieczeństwa stalowej konstrukcji dachu    

 

Designer’s mistakes leading to the threat to the safety of steel roof structure
   
       

9.

Paczkowska Teresa, Seul Cyprian
  O przyczynach zarysowań i osuwania się pewnego budynku w Szczecinie    

 

On the reason of sliding and cracking of a certain house in Szczecin
   
       

10.

Tasarek Jacek
  Ocena wytężenia łączników typu SCHÖCK ISOKORB w węzłach podporowych nowych budynków Lotniska Okęcie    

 

Strenght estimation of SCHÖCK ISOKORB type connections at canopies of new buildings of Okęcie Airport
   
       

11.

Wichtowski Bernard, Fiłoniuk Bogusława
  Skręcenie trzonu wież antenowych w świetle pomiarów geodezyjnych    

 

Torsional deflexion of the aerial towers in the light of their survey
   
       

12.

Wichtowski Bernard, Żurański Jerzy Antoni
  Pewne przypadki rezonansu wiatrowego kominów stalowych    

 

Same cases of cross wind vibrations of steel chimneys
   
       

13.

Wierzbicki Stanisław, Król Paweł A., Żółtowski Wojciech, Kołdej Andrzej
  Błędy wykonawcze przyczyną stanu przedawaryjnego konstrukcji stalowej hali    

 

Executive mistakes as the reason of the steel structure’s breakdown in a commercial building
   
       

14.

Wuwer Walter, Swierczyna Szymon
  Awaria dachu ze stalowymi płatwiami kratowymi    

 

The breakdown of the roof with steel trussed purlins
   
       

15.

Ziółko Jerzy, Supernak Ewa, Muszyński Jerzy
  Uszkodzenia korozyjne nowo wybudowanego zbiornika ze stali nierdzewnej    

 

Corrosion damages of a new tank constructed out of rustproof steel
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje