Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny stalowych wież kratowych
Influence of conditions of eksploitation on technical degree of steel grid towers
Dr inż. Zdzisław Kurzawa, zdzislaw.kurzawa@put.poznan.pl
Mgr inż. Marcin Chybiński, marcin.chybinski@put.poznan.pl

Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej

Streszczenie
W pracy zamieszczono informacje, które są podsumowaniem z przeglądu technicznego dwóch stalowych wież kratowych. Wieże te zaadaptowano dla celów przesyłania sygnałów GSM zmieniając w ten sposób warunki obciążeń w stosunku do założeń projektowych. Wynikające stąd konsekwencje stanowią wnioski z tego opracowania.
Abstract
The contained information in work is recapitulation the investigations of technical state two steel grid towers. Towers these were adapted for aims sending signals GSM. The conditions of loading of towers in this way were altered in relations to project foundations. Resulting with this consequences conclusions make up with this study.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje