Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Uszkodzenia korozyjne nowo wybudowanego zbiornika ze stali nierdzewnej
Corrosion damages of a new tank constructed out of rustproof steel
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, jziolko@pg.gda.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Politechnika Gdańska

Mgr inż. Ewa Supernak, super@pg.gda.pl
Politechnika Gdańska

Mgr inż. Jerzy Muszyński, jjmuszynski@poczta.onet.pl
Biuro Projektowo-Handlowe J.J.Muszyński, Gdynia

Streszczenie
Tytuł referatu wydaje się paradoksalny lecz oddaje dobrze sytuację, która zaistniała po wybudowaniu dwóch identycznych walcowych, pionowych zbiorników na spirytus etylowy. Każdy z tych zbiorników ma pojemność 800 m3, wykonany jest ze stali nierdzewnej. Podczas spawania blach dna i płaszcza tych zbiorników wystąpiły odstępstwa od prawidłowej technologii spawania nierdzewnej stali austenitycznej X5CrNi 18-10. W ich wyniku powstało wiele ognisk korozyjnych w sąsiedztwie spoin. W referacie wskazano na zależności pomiędzy błędami spawalniczymi a korozją stali. Podano także zasady prawidłowej technologii spawania stali nierdzewnych i wymagania pielęgnacji spoin po ich wykonaniu.
Abstract
The report title seems to be a paradoxal one but it reflects well the situation that occurred after two identic cylindrical vertical tanks for etylen alcohol have been built. Each of those tanks has a capacity of 800 m3 and is made out of a rustproof steel. During the welding of the bottom and wall plates there occurred deficiencies with respect to the proper technology of welding the rustproof austenic steel X5CrNi 18-10. This fact caused that many corrosion centers have occurred in the vicinity of the welds. In the report the dependences between the welding deficiencies and the steel corrosion have been shown. Also the principles of a proper welding technology for rustproof steel have been given, as well as – the appropriate treatment of welds after their execution – indicated.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje