Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria dachu ze stalowymi płatwiami kratowymi
The breakdown of the roof with steel trussed purlins
Dr hab. inż. Walter Wuwer, Prof. Pol. Śl.,w.wuwer@wp.pl
Mgr inż. Szymon Swierczyna, szymon.swierczyna@polsl.pl

Politechnika Śląska

Streszczenie
W referacie przedstawiono przyczyny uszkodzenia płatwi kratowych o rozpiętości 12,0 m pokrytych płytami korytkowymi. Stalową konstrukcję nośną dachu 5-cionawowego budynku halowego rozdzielni na terenie elektrowni zrealizowano niezgodnie z projektem technicznym, zmieniając m.in. zarys geometryczny płatwi oraz jej schemat statyczny. Przyczyną awarii było także pominięcie w obliczeniach normowego obciążenia śniegiem, wynikającego z możliwości gromadzenia się „worków śnieżnych” na połaciach dachowych niższych naw bocznych budynku.
Abstract
The paper presents the reasons of the damage of steel trussed purlins with a span of 12,0 m covered by trough plates. The carrying steel structure of the roof of hall with the 5 aisles of the switching station of the power plant had not been constructed in compliance with the technical design. The geometrical profile of trussed purlins and its static outline had been changed. The breakdown was also caused by the fact that the standard load of snow had not been taken into account in the calculations, neglecting the possibility of the formation of so-called “snow-bags” on the lower surfaces of the roof.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje