Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Pewne przypadki rezonansu wiatrowego kominów stalowych
Same cases of cross wind vibrations of steel chimneys
Dr hab. inż. Bernard Wichtowski, prof. PS
Politechnika Szczecińska

Dr hab. inż. Jerzy Antoni Żurański
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Streszczenie
W referacie, na przykładzie pięciu wolno stojących kominów stalowych, przedstawiono zastosowanie środków zapobiegających drganiom kominów wywoływanym odrywaniem się wirów powietrza podczas wiatru. Drgania te, powstające w wyniku tzw. wzbudzania wirowego, występują w płaszczyźnie prostopadłej do średniej prędkości wiatru i charakteryzują się dużymi amplitudami wierzchołka komina. Omówiono zaobserwowane drgania i zastosowane środki zapobiegawcze, którymi były, z jednym wyjątkiem, turbulizatory spiralne wykonane z okrągłych prętów stalowych o małych średnicach (6 i 8 mm) w porównaniu ze średnicą kominów. Oceniono skuteczność przyjętych rozwiązań.
Abstract
The paper deals with the cross wind vibrations of five free standing steel chimneys. Such vibrations arising due to vortex shedding called as vortex excitation, are characterized by large amplitudes of chimney’s top. Observed vibrations and preventive measures against them, used for those chimneys, have been presented. With one exception they were spiral helices made with round steel bars of small diameters, 6 and 8 mm, as compared with diameters of chimneys. Effectiveness of such measures is discussed.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje