Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Ocena wytężenia łączników typu SCHÖCK ISOKORB w węzłach podporowych nowych budynków Lotniska Okęcie
Strenght estimation of SCHÖCK ISOKORB type connections at canopies of new buildings of Okęcie Airport
Dr inż. Jacek Tasarek, jacek.tasarek@ikb.poznan.pl

Politechnika Poznańska

Streszczenie
W artykule przedstawiono rezultaty analiz statycznych nieosłoniętych konstrukcji wspornikowych daszków budynków Terminala II na lotnisku Okęcie wraz z oceną nośności złączy ISOKORB zastosowanych w ich połączeniach podporowych. W szczególności analizowano wpływ obciążeń termicznych na siły w węzłach podporowych. We wnioskach wskazano na znaczenie tych obciążeń na nośność węzłów podporowych daszków, oraz zalecono w badanym przypadku prowadzenie stałego monitoringu konstrukcji.
Abstract
The article presents some results of static analysis of no insulated construction of canopies at Terminal II of Okęcie Airport together with load capacity estimation of ISOKORB type joins used in their support connections. Particularly the influence of thermal loads on internal forces in the support nodes were analyzed. In conclusions there are pointed out the significant meaning of this loads on carrying capacity of support nodes of the canopies and recommended to establish a permanent monitoring of the construction in analyzed case.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje