Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

O przyczynach zarysowań i osuwania się pewnego budynku w Szczecinie
On the reason of sliding and cracking of a certain house in Szczecin 
Dr inż. Teresa Paczkowska, teka@zut.edu.pl
Dr Cyprian Seul, seulcyprian@wp.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Streszczenie
Konstrukcja domu jednorodzinnego posadowiona na iłach septariowych w Szczecinie przez okres 80 lat jego użytkowania nie stwarzała problemów. Po wybudowaniu w 2000 r. nowej infrastruktury technicznej w jego sąsiedztwie północno-zachodni narożnik zaczął się niebezpiecznie osuwać powodując niekontrolowane pękania murów i stropów grożąc zawaleniem domu. Ustalono, iż roboty budowlane prowadzono w głębokim wykopie szerokoprzestrzennym bez właściwego zabezpieczenia jego ścian. Nadto uszkodzono w trakcie tej inwestycji użytkowany stary system kanalizacji deszczowej. To doprowadziło do niekontrolowanego sączenia wód opadowych i rozmiękczania gruntu, a w efekcie osuwania się części budynku.
Abstract
During 80 years of operation of detached house founded on septarian clay no problems were reported. After realization in 2000 of a new infrastructure in its neighbourhood the north-west corner started to slide, what led to cracks in walls and ceilings, threatening the collapse of house. It was found that engineering works were led in a deep wide open excavation without proper protection of its walls. Moreover the old drainage system became damaged. This led to uncontrolled filtering of fall waters and softening of soil. Sliding of the house was a result of faults committed during the engineering works.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje