Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Błędy projektanta zagrożeniem bezpieczeństwa stalowej konstrukcji dachu
Designer’s mistakes leading to the threat to the safety of steel roof structure
Dr inż. Teresa Paczkowska, teka@zut.edu.pl
Dr inż. Wiesław Paczkowski, wespa@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Streszczenie
Konstrukcję dachu sali gimnastycznej zaprojektowano w postaci płaskich dźwigarów kratowych wykonanych ze stali 18G2A. Inwestor zlecił wykonanie weryfikacji zrealizowanej konstrukcji pod kątem możliwości dociążenia jej kurtynami wydzielającymi sektory oraz tablicami do koszykówki, które planowano podwiesić do dolnych pasów dźwigarów nośnych. Analiza zrealizowanej konstrukcji wykazała istnienie wielu istotnych błędów obejmujących w szczególności: niewłaściwie przyjęte w projekcie wymiary, niezgodność schematów statycznych z projektu w stosunku do schematów zrealizowanych, niewłaściwie przyjęte obciążenia i szereg innych. Ujawnione błędy stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji. W związku z tym zaproponowano wprowadzenie zmian ograniczających przebudowę zrealizowanej konstrukcji przy zachowaniu jej właściwego bezpieczeństwa.
Abstract
Flat truss girders made of S355J2G3 steel were designed as a roof structure of a gym hall. The client ordered to the independent consultant verification of the existing structure from the point of view of possible extra loading by the curtains hung to the lower cords of the girders as well basketball tables. During the process of verification several serious mistakes were found. The mistakes included dimensions of the structure, statical scheme for theoretical calculations versus real execution of the structure, load calculations and others. This led to the threat to the safety of the structure. Some essential changes were suggested to gain proper safety of the structure reducing to the minimum rebuilding of the structure.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje