Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

O metodzie usuwania słupów w budynku o konstrukcji stalowej
About the method of cutting columns in existing steel structure
Mgr inż. Zbigniew Kotynia 
Mgr inż. Hanna Gadzalska-Syfert 

Ove Arup and Partners Int. Oddział w Polsce

Streszczenie
W referacie opisano metodę usuwania słupów w istniejącym budynku o konstrukcji stalowej. Przedstawiony został sposób przekazania obciążenia od usuwanych słupów na inne elementy konstrukcyjne oraz przebieg przeprowadzonych robót ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty bezpieczeństwa prowadzonych prac.
Abstract
Paper presents the method of cutting columns In existing building of steel structure. It was explained the way of load transfer from the columns to be cut on the other structural elements with special attendance to safety of provided works.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje