Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Fatigue life prolonging methods for welded flange attachment joint with a gap
Metody przedłużania trwałości zmęczeniowej spawanych połączeń nakładek pasów ze szczeliną
Kentaro Matsumoto, ga8d003@ipcku.kansai-u.ac.jp
Kansai University, Osaka, Japan

Dr. Shuji Yajima 
JR West Japan Consultants Co., Osaka, Japan

Kiyonobu Sakashita 
Japan Bridge Corporation, Hyogo, Japan

Prof.Masahiro Sakano, peg03032@nifty.com
Kansai University, Osaka, Japan
Streszczenie
It was previously reported that fatigue strength of the lap joint with turn-round weldment behind the attachment does not satisfy even the lowest fatigue category H’ of the Japanese Fatigue Design Recommendations for Highway Bridges. In this study, two types of fatigue strength improving methods a connection plate type and a coring type are proposed and investigated through finite element analysis and static loading tests. As a result, the Stress Concentration Reductive Effects of two types of improving method can be confirmed at the gap between attachments and core holes.
Abstract
Wytrzymałość zmęczeniowa połączenia nakładek pasów ze spoiną zwrotną nie spełnia nawet najniższej kategorii zmęczeniowej H wg japońskich wytycznych dla mostów autostradowych. W pracy zaproponowano dwie metody polepszenia wytrzymałości zmęczeniowej: połączenia półkowego i rdzeniowego. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych i testy obciążeń statycznych.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje