Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaryjne zagrożenie stalowej konstrukcji dachu hali widowiskowo-sportowej w Sopocie
Failure hazard of steel roof structure over the show?sports hall in Sopot
Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, eugeniusz.hotala@pwr.wroc.pl
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk, kazimierz.rykaluk@pwr.wroc.pl
Dr inż. Rajmund Ignatowicz, rajmund.ignatowicz@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

Streszczenie
W końcowym etapie montażu stalowego, kratowego rusztu dachowego nad centralną częścią hali widowiskowo-sportowej stwierdzono różnorodne pęknięcia w około 65% węzłach. Powstałe zagrożenie awaryjne konstrukcji nośnej rusztu pojawiło się już podczas obciążenia ciężarem własnym. Uniemożliwiło to kontynuowanie dalszych prac montażowych. Obszerne analizy różnych czynników konstrukcyjnych, wykonawczych, transportowych i montażowych oraz badania metalograficzne i defektoskopowe pozwoliły ustalić podstawowe przyczyny powstałego zagrożenia awaryjnego. Stwierdzono, że wadliwe rozwiązania konstrukcyjne węzłów kratownic i niewłaściwy podział konstrukcji na elementy wysyłkowe oraz niekorzystne oddziaływania transportowe i montażowe były głównymi przyczynami poważnych uszkodzeń konstrukcji dachowej i konieczności jej wzmocnienia.
Abstract
At the final stage of assemblage of a steel truss grid over central part of the show-sport hall, the heterogeneous cracks have been observed at about 65% of nodes. Arised failure hazard of the grid structure appeared already under the dead load, and after this the assembling works were stopped. An extensive analysis of different factors like: construction, execution, transport and assemblage, supported by metallographic and ultrasonic tests, allowed to recognize the basic causes of the failure hazard. It was found that defective construction of the truss nodes, unproper division of the structure to field elements and the negative effect of the both transport and assemblage leaded mainly to serious damage of the roof structure and showed the necessity of its strengthening.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje