Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zagrożenie awaryjne i wzmocnienie dachu hali po wybuchu pieca elektrycznego
Failure hazard and strenghening of the roof in steel industrial building after explosion of eletric furnace
Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, antoni.biegus@pwr.wroc.pl
Dr inż. Dawid Mądry, dawid.madry@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Wybuch pieca elektrycznego spowodował lokalne uszkodzenie dachu hali przemysłowej. Jest to stalowa hala o konstrukcji szedowej, ze strunobetonowymi płytami dachowymi o rozpiętości 12,62 m. W wyniku eksplozji zostały zniszczone żebra płyt strunobetonowych, które są ich głównymi elementami nośnymi. Stan techniczny strunobetonowych płyt był awaryjny. Z powodu niedostatecznej wytrzymałości powstało zagrożenie zawalenia się dachu hali. W pracy przedstawiono sposób jego wzmocnienia.
Abstract
An explosion of electric furnace caused a local damage of the roof in steel industrial building. This building has a saw-tooth roof covering, constructed from pre-stressed plates with 12,62 m of span. The explosion caused a local damage of plates pre-stressed ribs, which are the roof main structural elements. The technical condition of the plates has been assessed as an emergency state due to the loss of the plates’ strength and the hazard of their fall down. The damage repair has been presented herein.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje