Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaryjne zarysowanie ścian zbiornika spowodowane skurczem
The cracking of the wall of cilindrical rc container caused by shrinkage
Prof. zw. dr inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, godyckic@pg.gda.pl
Dr hab. inż. Piotr Korzeniowski, korzenio@pg.gda.pl
Mgr inż. Paweł Piotrkowski, piotrkow@pg.gda.pl

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę przyczyn przecieku żelbetowych pionowych ścian zbiornika oczyszczalni ścieków. Zarysowania, które wystąpiły w zbiorniku o rzucie kołowym średnicy około 40m i wysokości ścian 6m, spowodowały opóźnienie w włączeniu obiektu do eksploatacji. Analiza wykazała, że główną przyczyną powstałych zarysowań była długa przerwa między betonowaniem fundamentu i ściany zbiornika.
Abstract
In the paper cracking of external cilindrical wall of RC container as a consequencce of too long break between concreting foundation and wall is presented.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje